Nye produkter


Huntonit er fremst i Norge på utvikling av nye ferdigprodukter for vegg og tak. 
En egen produktutviklingsgruppe for overflater og det visuelle er aktiv. I tillegg er det en viktig PU gruppe produksjon som ivaretar både tekniske, praktiske og miljømessige utfordringer - og som samtidig er opptatt av fokus på videreforedling av Huntonit produkter. 

Både interne og eksterne referansegrupper benyttes for å kvalitetssikre at produktutvikling og designutvikling går i markedsmessig korrekt retning. Både interne, nasjonale og internasjonale fora benyttes for å tilegne seg kunnskap og inspirasjon.