Godt inneklima

Huntonit takplater, panelplater og panelbord med trefiberkjerne er de eneste ferdigmalte plater og panelbord som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. Huntonit produktene er i tillegg godkjent med inneklimamerket fra det Danske Teknologiske Institutt.


Huntonit veggplater lages av en ren trefibermasse som i en våtprosess varmes opp og presses sammen til  plater. Det brukes ikke lim eller andre tilsetningsstoffer i prosessen og avgir dermed ikke gasser og vil heller ikke utvikle lukt ved ytre påvirkning.