Reklamasjon og transportskadeskjema

Huntonit behandler alle reklamasjonssaker og transportskader fortløpende. God dokumentasjon av grunnlaget for reklamasjonen vil kunne redusere behandlingstiden.
Hva gjelder reklamasjonen?
Generelle opplysninger om kunden
Firmanavn
Postadresse
Telefon
E-post
Avsender eller mottaker av leveransen?
Fraktbrev/sendingsnummer
Opplysninger om reklamasjonen
Reklamasjonstype
Er skaden anmerket av kunde ved utlevering?
Godstype
Krav
MVA skal ikke beregnes ved krav om erstatning ved skade/manko
Tilleggsinfo
Generelle opplysninger om kunden
Innsenders e-postadresse
Skriv inn e-postadressen det skal sendes kvittering på innsendt reklamasjon til
Ordrenr.
Ordrenummer fra Byggma/Huntonit
Vår referanse
Kundens referanse
Entr./Byggherre
Adresse
Grossist/forhandler
Adresse
Hvilket produkt reklameres det på?
Produkt
Artikkelnr.
Dimensjon
Ant. stk.
Ant m2
Produsert dato
Dato varemottak
Reklamasjonsgrunn
Årsakskategori/feilkategori
Feiltype
Mørke flekker etter fett, olje, tjære, lim
Mekaniske reiper fra bandjern etc.
Sammenliming, maling ikke utherdet før pakking
Kutterslag mm.
For lite maling/"blåskinn"
Feil med plateskjøtingen/folder i plasten
Feil sortering, pakking, etikett, mønsterretning
Feiltype
Fresesnitt stemmer ikke med tolk
Lengde/bredde avvik, tykke tynne eller kuving
Dårlige plater gir feil på profil
Feil innstilling av sagblad
For stor krumming på platene
Feiltype
Fuktskade
Lyse flekker, skjolder etter vannsøl


Utfyllende opplysninger.
Vedlegg
Legg ved bilder eller andre filer som er aktuelle for denne saken.
+ Legg til flere filer
Alle felt merket med må fylles ut