EPD

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg er alle eksempler på hva som kan miljødeklareres.

Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.

EPD dokument Huntonit bygningsplater er halvharde trefiberplater til innvendig panel i vegger og tak. Platene er fremstilt etter våtprosessmetoden
Miljødeklarasjon NORSK     
   
EPD dokument Huntonit building boards are medium density wood fibreboards for interior use in walls and ceiling. The boards are produced by wet process.
Environmental declaration ENGLISH
   
EPD dokument Hunton Sutak er 3,2 mm tykke, harde trefiberplate til bruk som undertak.
Miljødeklarasjon NORSK