Eneste ferdigmalte panel anbefalt av NAAF

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.

Mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan også bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Derfor trenger vi økt fokus på hvordan vi kan sikre godt inneklima i norske bygg. Slik kan vi forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke, ikke får økte helseplager. (Kilde NAAF).

Huntonit panelplater med trefiberkjerne er eneste malte panelplate anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Platene gir ingen avgassing og inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer.Norges Astma- og Allergiforbund
NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 15 000 medlemmer. Forbundet har 30 ansatte sentralt, og 10 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet. NAAF er inndelt i 10 regioner og har 63 lokalforeninger og storlag landet over.

NAAF har nedsatt flere råd og utvalg med forskjellige oppgaver for å sikre kvalitet i alle ledd.

NAAF har egen nettside for spørsmål og svar vedrørende inneklima.